Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.kiwisclothing.cz (dále jen „kiwisclothing“). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem kiwisclothing na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen „objednatelem“) na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy, navazují na cenovou nabídku a obchodní případy s využitím komunikačních prostředků na dálku jsou uzavírány v českém jazyce.

I. CENOVÉ PODMÍNKY

Ceny. Seznam zboží zobrazovaný na kiwisclothing je chápán jako návrh kupní smlouvy (dále jen „eshop“). Eshop obsahuje prodejní cenu bez DPH (nejsme platci DPH). Kiwisclothing si vyhrazuje právo změny cen v katalogu. Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení objednatelem není možná na již potvrzených objednávkách. Poštovné a balné – doporučené psaní. Poštovné je zákazníkům na kiwisclothing účtováno standardně. Ke každé objednávce zboží uskutečněné na kiwisclothing, kde je účtováno balné bude připočtena částka dle vybraného druhu dopravy. Tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží. U zásilek do zahraničí bude k objednávce připočtena paušální cena poštovného a balného, která bude později navýšena podle skutečných nákladů na expedici konkrétního případu a písemně potvrzena elektronickou poštou.

II. PODMÍNKY A MOŽNOSTI ÚHRADY

Platba poštovní dobírkou. Zákazník platí zboží z kiwisclothing dobírkou, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR.Platba běžným bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele. V případě, že nebude objednávka uhrazena do 3 dnů, bude automaticky zrušena.

III. PODMÍNKY DODÁNÍ

Termín expedice zboží. Kiwisclothing vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky kiwisclothing včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené hned druhý den po vytvoření objednávky. Standardní termín expedice je do 7 pracovních dnů od ověření objednávky, maximální termín expedice je do 14 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu info@kiwisclothing.cz.

IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kiwisclothing poskytuje na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávaného zboží záruku 24 kalendářních měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případů, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu. V případů, že dojde k vadě zboží v záruční době, má kupující nárok na bezplatné odstranění vady zboží. V případů, že bude vada zboží neodstranitelná (závada neopravitelná), nahradí kiwisclothing zákazníkovi dle daňového dokladu do 30dnů částku účtovanou za toto zboží, nebo navrhne výměnu za jiné zboží dle výběru zákazníka ve stejné finanční výši. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že bylo zjištěno poškození ochranných pečetí, garančních známek či štítků s výrobními čísly nebo vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením či použitím.

V. STORNO PODMÍNKY – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že kiwisclothing nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce III. termín dodání, má objednatel právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy. Storno objednávky před dodáním. Za storno objednávky před dodáním se rozumí, pokud objednatel požádá o storno objednávky před jejím dodáním, resp. před okamžikem, kdy je zásilka předána dopravci k doručení objednateli. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky.

VI. ZASÍLACÍ ADRESA PRO REKLAMACE

Michal Skyva
Ječná 26
Plzeň 326 00